KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Kościoły, organizacje kościelne

Kościoły, organizacje kościelne, łódzkie
Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek w godz. 9:00-16:00 (przerwa od godz. 13:00 do 13:30)Interesanci przyjmowani są do godz. 13:00 Dodatkowe telefony do Kurii; Wydział spraw; 46 830 07 82Wydział...

1