Wyższe Szkoły, śląskie
Szczególnie polecamy kształcenie w zawodzie technik informatyk. Nauka prowadzona jest w pracowniach informatycznych Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, przez nauczycieli-wykładowców...

1