Wyższe Szkoły, świętokrzyskie
Szanowni Państwo Informujemy, że z dniem 09 maja 2016 r. Uczelnia została postawiona w stan likwidacji. Likwidatorem uczelni został Pan Gerard Osaica. W związku z powyższym zmianie uległa nazwa jednostki...

1