KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Cennik Korzystania z Serwisu

Cennik Korzystania z Serwisu

Cennik
1. Licencji udziela się na rok lub wielokrotność jednego roku. Licencji nie
udziela się na okresu krótsze aniżeli rok. Opłata licencyjna obowiązuje od
pierwszego dnia publikacji.
2. O ile odmiennie nie zostanie uzgodnione,obowiązuje cennik:
a. licencja za wizytówkę, w tym za autorskie opracowanie wpisu internetowego
łącznie z autorskim opracowaniem słów kluczowych  - 1000 złotych za rok
b. licencja za udostępnienie bazy danych celem jej publikacji – 500000
złotych za rok

Ostrzegamy, że niezgodne z prawem kopiowanie stron Książka-internetowa.pl przez firmy konkurencyjne będzie ścigane w drodze postępowania karnego (art. 267 kodeksu karnego, art. 24 i 25 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 116 i nstp. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Ponadto Spółka będzie każdorazowo dochodzić odrębnych odszkodowań na drodze cywilnoprawnej.