Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Usługi > dolnośląskie > Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.

Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.

Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego ma na celu tworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych oraz budowę infrastrukturytechnicznej niezbędnej dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskanie nowych inwestorów.

w zakresie energetyki cieplnej, naszym celem jest:
- doradztwo gospodarcze i wdrażanie projektów w zakresie poszanowania energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
- zaspokajanie potrzeb mieszkańców związanych z ogrzewaniem i ciepłą wodą
- inwestycje w przedsięwzięcia zmierzające do poszanowania energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii
- promowanie w energetyce rozwiązań ekologicznych, przyjaznych środowisku naturalnemu

w zakresie gospodarki wodnej:
- inwestycje w przedsięwzięcia zmierzające do wykorzystania istniejących ujęć wodnych na terenie działania
- dystrybucja i sprzedaż wody sieciami własnymi lub dzierżawionymi do większych odbiorców

w zakresie energii elektrycznej:
- inwestycje w przedsięwzięcia zmierzające do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
- dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej sieciami własnymi lub dzierżawionymi.

Promujemy naszą gminę poprzez wykorzystanie jej potencjału turystyczno-kulturalno-gospodarczego, w szczególności:

- prowadzenie centrum informacji turystycznej
- wydawanie publikacji, informatorów i innych materiałów reklamowych

Nazwa obiektu: Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.
Branża: Usługi
Województwo: dolnośląskie
Adres: ul. Wolności 57
58-260 Bielawa
Tel: 74 645 64 00
W razie kontaktu powołaj się na wpis w ksiazka-internetowa.pl
Fax: 74 645 64 01
Strona www: http://www.barl-bielawa.pl
E-mail: biuro@barl-bielawa.pl

Słowa kluczowe: Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Bielawa, rozwój lokalny Bielawa, ciepłownictwo Bielawa, informacje turystyczne Bielawa, szkoła leśna Bielawa, doradztwo gospodarcze Bielawa

Wpisz adres startowy (skąd wyruszasz), aby pokazać trasę dojazdu do firmy:

Wymagane posiadanie Flash playera w wersji 8+.