Elektra Sp. z o.o. Projektowanie, wykonawstwo elektroenergetyczne, remonty Zielona Góra

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Usługi > lubuskie > Elektra Sp. z o.o. Projektowanie, wykonawstwo elektroenergetyczne, remonty Zielona Góra

Elektra Sp. z o.o. Projektowanie, wykonawstwo elektroenergetyczne, remonty Zielona Góra

Podstawowym profilem działalności naszej Firmy jest wykonawstwo w branży energetycznej:

1. Budowa linii napowietrznych WN, SN i nn 2. Budowa linii kablowych SN i nn 3. Budowa stacji transformatorowych 4. Budowa linii napowietrzno - kablowych oświetlenia drogowego 5. Projektowanie 6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 7. Wycinka drzew pod liniami energetycznymi

a ponad to:

1. Montaż i stawianie wież łączności trakingowej i telefonii komórkowej 2. Budowa linii światłowodowych 3. Budowa wodociągów wiejskich

Przedsiębiorstwo nasze realizuje zlecenia:

. Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu . Zakładu Energetycznego Wrocław . Zakładu Energetycznego Legnica . Polskich Sieci Energetycznych w Warszawie . Polkomtelu S.A. w Warszawie . Urzędów Miast i Gmin oraz inwestorów prywatnych.

Gwarancją dobrego wykonania zleceń są zatrudnieni wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy oraz kadra kierownicza.

Zapraszamy!

Słowa kluczowe: Elektra Sp. z o.o. Projektowanie, wykonawstwo elektroenergetyczne, remonty Zielona Góra , Elektra Sp. z o.o. Projektowanie, wykonawstwo elektroenergetyczne, remonty, linie elektryczne zielona góra, linie napowietrzne zielona góra, linie kablowe zielona góra, stacje transformatorowe zielona góra, elektra zielona góra, energetyka zielona góra, remonty zielona góra, instalacje elektryczne zielona góra, projektowanie instalacji elektrycznych zielona góra, linie energetyczne zielona góra,