Fundacja Dla Zdrowia Dzieci imienia J. Korczaka Wrocław

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Fundacje, Spółdzielnie Socjalne > dolnośląskie > Fundacja Dla Zdrowia Dzieci imienia J. Korczaka Wrocław

Fundacja Dla Zdrowia Dzieci imienia J. Korczaka Wrocław

"Fundacja Dla Zdrowia Dzieci im. Janusza Korczaka" działa od grudnia 2001 r. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego o numerze rejestracyjnym KRS: 0000064255.

 

Fundacja została utworzona w celu:

 

1. Rozwoju i unowocześniania Oddziałów Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego,     

powstałych z Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego.

 

2. Doposażenia w aparaturę terapeutyczną i diagnostyczną

 

3. Rozbudowę Oddziałów Dziecięcych

 

4. Kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego Oddziałów Dziecięcych.

 

Fundacja przeznacza na realizację powyższych celów statutowych 90% swoich rocznych dochodów.

 

Oddziały Pediatryczne stanowią wyspecjalizowaną bazę leczniczą przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Oddziały Pediatryczne są jednym z niewielu na Dolnym Śląsku dziecięcym wielo-specjalistycznym ośrodkiem posiadającym m.in.:

 

• Intensywną Terapię Dziecięcą

• Patologię Noworodka

• Pediatrię Dziecięcą

• Neurologię Dziecięcą

• Pulmonologię Dziecięcą

• Nefrologię Dziecięcą

• Immunologię Dziecięcą i Oddział Zaburzeń Odporności

 

a także pracownie:

• tomografii komputerowej

• rentgenowską

• endoskopię wieloprofilową

• pracownie badań elektrofizjologicznych

• pracownię badań gastro-enterologicznych

• ośrodek wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwojowych noworodka

• oraz poradnie specjalistyczne

 

Obecnie Fundacja większy nacisk kładzie na kształcenie personelu  zwłaszcza w zakresie metod rehabilitacji, wczesnej diagnostyki i leczenia specjalistycznego najmłodszych pacjentów.

Chcemy poszerzyć nasze działania o rehabilitację najmłodszych dzieci i wspomagać  programy rehabilitacyjne, tak aby w tej grupie zmniejszyć do minimum niepełnosprawność.

Nazwa obiektu: Fundacja Dla Zdrowia Dzieci imienia J. Korczaka Wrocław
Branża: Fundacje, Spółdzielnie Socjalne
Województwo: dolnośląskie
Adres: Al. Kasprowicza 64/66
51-137 Wrocław
Tel: 601 746 014
W razie kontaktu powołaj się na wpis w ksiazka-internetowa.pl
Strona www: http://www.dlazdrowiadzieci.strefa.pl
E-mail: admin@dlazdrowiadzieci.strefa.pl

Słowa kluczowe: Fundacja Dla Zdrowia Dzieci Wrocław , fundacja dla zdrowia Wrocław , Dla Zdrowia Dzieci Wrocław , fundacja dla dzieci Wrocław , Fundacja Zdrowia Dzieci Wrocław , centrum pediatryczne Wrocław , oddział dziecięcy Wrocław , doposażenie w aparaturę terapeutyczną Wrocław , rozbudowa oddziałów dziecięcych Wrocław , podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego Wrocław , oddziały specjalistyczne Wrocław ,

Wpisz adres startowy (skąd wyruszasz), aby pokazać trasę dojazdu do firmy:

Galeria