Fundacja Dzieci Żywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Fundacje, Spółdzielnie Socjalne > mazowieckie > Fundacja Dzieci Żywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa

Fundacja Dzieci Żywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa

Fundacja powstała w sierpniu 2006 roku. Celem fundacji jest pomoc dzieciom przewlekle żywionym pozajelitowo i dojelitowo oraz ich rodzinom. Założycielom i osobom pracującym w fundacji, szczególnie też zależy na dzieciach porzuconych przez rodziny biologiczne.  Są to najczęściej dzieci przewlekle lub nieuleczalnie chore, które wymagają stałej, niejednokrotnie specjalistycznej opieki. Dzieci takie często przebywają w oddziałach szpitalnych po kilka lat. Zapewniamy takim dzieciom dodatkową opiekę w szpitalu, dzięki czemu dzieci te lepiej rozwijają się emocjonalnie, fizycznie i psychicznie. Pomagamy znaleźć rodziny zastępcze lub adopcyjne. Udało nam się już to w kilku przypadkach.

 Dzięki Fundacji Andrzejek, Mikołaj, Pawełek, Fabian i Patryk znaleźli wspaniałe rodziny zastępcze, a Daniel i Mateusz rodziny adopcyjne. Przez cały czas utrzymujemy kontakt z tymi rodzinami i je wspieramy w zależności od potrzeb na stałe lub doraźnie. Obserwujemy, jakie szczęśliwe i zadowolone są nasze dzieciaki, dzięki nowym rodzicom. Nasza pomoc ma różne formy w zależności od potrzeb.  Staramy się,  aby te rodziny mogły zawsze zwrócić się do nas z każdym problemem. Już trzeci rok z rzędu zorganizowaliśmy dla tych rodzin tygodniowe wakacje. Dla tych rodzin była to jedyna szansa jakiegokolwiek wyjazdu w czasie wakacji.

Fundacja działa przy Klinice Pediatrii i Żywienia Centrum Zdrowia Dziecka i od momentu powstania organizuje dla jej pacjentów prezenty Gwiazdkowe, Mikołajkowe oraz Dzień Dziecka. Wszystko po to, aby umilić czas dzieciom przebywającym w szpitalu, a rodzicom dać odczuć, że nie są sami ze swoimi problemami.

 

Słowa kluczowe: Fundacja Dzieci Żywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa , fundacja dzieci żywione inaczej Warszawa , pomoc dzieciom przewlekle żywionym pozajelitowo Warszawa , pomoc dzieciom przewlekle żywionym dojelitowo Warszawa , dzieci przewlekle chore Warszawa ,