Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Toruń

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Instytuty > kujawsko-pomorskie > Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Toruń

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Toruń

Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu:

  • prowadzi badania w zakresie oznaczeń parametrów fizykomechanicznych polimerów i wyrobów z tworzyw sztucznych;
  • realizuje badania optyczne w zakresie m.in. oznaczenia połysku, transmisji światła, zamglenia, obserwacji mikroskopowej warstw folii wielowarstwowych, oznaczenie barwy CIE L*a*b;
  • realizuje badania mikrobiologiczne w zakresie biotechnologii polimerów, bioaktywności, w tym m.in. biobójczości modyfikowanych powierzchni polimerowych;
  • opracowuje nowe technologie wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych, w tym biodegradowalnych i oksy-biodegradowalnych produktów do celów użytkowych;
  • projektuje i buduje prototypowe urządzenia, aparaturę laboratoryjną i linie technologiczne do wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych;
  • prowadzi pilotażową i doświadczalną produkcję wyrobów gotowych takich jak: folie, profile, kształtki, granulaty kompozytowe i nanokompozytowe
  • prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników firm związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych w zakresie m.in. przetwórstwa tworzyw sztucznych, procesu wytłaczania foli opakowaniowych.

 

Nasze oddziały:

IMPiB Toruń
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych
ul. xxx
87-100 Toruń
tel/fax: xxx
Sekretariat: xxx
e-mail: xxx
www: xxx

 

IMPiB Piastów
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie
ul. xxx
05-820 Piastów
tel.: xxx
fax: xxx
e-mail: xxx
www: xxx

 

IMPiB Gliwice
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul. xxx
44-100 Gliwice
tel.: xxx
faks: xxx
e-mail: xxx
www: xxx

Słowa kluczowe: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Toruń , instytut polimerów Toruń , instytut wyrobów z tworzyw sztucznych Toruń , badania optyczne Toruń , biotechnologia polimerów Toruń , nowe technologie tworzyw polimerowych Toruń , technologie biodegradowalne Toruń , szkolenia z przetwórstwa tworzyw sztucznych Toruń , materiały powłokowe Piastów , materiały powłokowe Gliwice , farby Piastów , lakiery Piastów , lakiery Gliwice , wyroby z tworzyw sztucznych Piastów , wyroby z tworzyw sztucznych Gliwice , modyfikacja polimerów Piastów , modyfikacja polimerów Gliwice , elastomery Piastów , elastomery Gliwice , guma Piastów , guma Gliwice ,