Kancelaria Notarialna Małgorzata Parada Notariusz Radomsko

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Kancelarie Adwokackie Notarialne > łódzkie > Kancelaria Notarialna Małgorzata Parada Notariusz Radomsko

Kancelaria Notarialna Małgorzata Parada Notariusz Radomsko

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

1. sporządza akty notarialne,
2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
3. sporządza poświadczenia,
4. doręcza oświadczenia,
5. spisuje protokoły,
6. sporządza protesty weksli i czeków,
7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Słowa kluczowe: Kancelaria Notarialna Małgorzata Parada Notariusz Radomsko , notariusz Radomsko , notariusze Radomsko , kancelarie notarialne Radomsko , akty notarialne Radomsko , odpisy dokumentów Radomsko , opłata notarialna Radomsko , akt poświadczenia dziedziczenia Radomsko , poświadczenie dziedziczenia Radomsko , umowa darowizny Radomsko , umowa przedwstępna Radomsko , umowy warunkowe Radomsko ,