KANCELARIA PRAWNICZA KRZYSZTOF BRONIATOWSKI RADCA PRAWNY WARSZAWA

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Radcy Prawni > mazowieckie > KANCELARIA PRAWNICZA KRZYSZTOF BRONIATOWSKI RADCA PRAWNY WARSZAWA

KANCELARIA PRAWNICZA KRZYSZTOF BRONIATOWSKI RADCA PRAWNY WARSZAWA

Kancelaria świadczy usługi w formie:

 

* prowadzenia spraw klientów i reprezentowania ich interesów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,

* prowadzenia spraw klientów i reprezentowania ich interesów przed organami administracji rządowej i samorządowej, jak również przed innymi organami i instytucjami,

* udzielanie porad prawnych zarówno w formie tradycyjnej, tzn. poprzez bezpośredni kontakt z radcą prawnym w Kancelarii jak i w formie e-porad z wykorzystaniem Internetu (więcej informacji na stronie internetowej Kancelarii xxxxxx otwierając zakładkę „E-Porady”),

* sporządzanie pisemnych opinii prawnych, które naświetlając od strony prawnej przedstawiony przez klienta problem, ukazując możliwe jego rozwiązania i opisując konsekwencje prawne dokonanych wyborów, ułatwiają klientowi podjęcie optymalnych decyzji,

* udział w negocjacjach, co poza podniesieniem prestiżu klienta w oczach kontrahenta, pozwala mu mieć poczucie komfortu, że jego słuszne interesy będą należycie chronione a prowadzone rokowania i wypracowane końcowe stanowisko pozostawać będzie w zgodzie z obowiązującym prawem,

* sporządzanie umów, co skutecznie uwolni klienta od konieczności poświęcenia mnóstwa czasu żmudnej pracy, pozwalając mu w tym czasie na spokojne negocjowanie kolejnego kontraktu, z poczuciem, że redakcję umowy powierzył profesjonaliście,

* opiniowania umów, które pozwoli klientowi uzyskać pełną wiedzę na temat skutków prawnych zawieranych porozumień; opiniowanie ma szczególnie doniosłe znaczenie przed zawarciem umowy, bowiem właściwa ocena prawna, pozwala uniknąć związania się kontraktem, który w przyszłości może spowodować poważne zagrożenie dla interesów klienta,

* sporządzania i opiniowania innych pism kierowanych do kontrahentów, sądów, urzędów administracji i innych instytucji,

* udzielania pomocy prawnej w trakcie zakładania albo przy przekształcaniu lub likwidacji przedsiębiorstwa.

* opiniowania umów,

* porady prawne,

* zastępstwo procesowe,

* sporządzanie umów,

* negocjacje

 

Słowa kluczowe: KANCELARIA PRAWNICZA KRZYSZTOF BRONIATOWSKI RADCA PRAWNY WARSZAWA , radca prawny Warszawa , radcy prawni Warszawa , kancelaria radcy prawnego Warszawa , kancelarie radców prawnych Warszawa , prawo cywilne , prawo handlowe , prawo gospodarcze , prawo administracyjne , prawo pracy , prawa autorskie ,