KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CHMIELEWSKA JOANNA

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Radcy Prawni > mazowieckie > KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CHMIELEWSKA JOANNA

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CHMIELEWSKA JOANNA

FILIA KANCELARII:
ul. Przemysłowa 18 lok. 3
07-100 Węgrów
nr tel.: 697 393 403


Kancelaria prowadzi zarówno obsługę osób fizycznych, jak również przedsiębiorców. Kancelaria zapewnia obsługę w następujących dziedzinach prawa:
- prawo cywilne,
- prawo rodzinne,
- prawo administracyjne,
- prawo pracy.


W zakresie usługi prowadzenia poszczególnych spraw Kancelaria oferuje:
* udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych ze sprawą,
* sporządzanie pism przygotowawczych skierowanych do strony przeciwnej,
* sporządzanie wezwań do zapłaty,
* sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami i organami administracji oraz instytucjami społecznymi,
* reprezentowanie Klienta przed sądami,
* organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi.


Zakres usług:


Sprawy cywilne:
Są to najczęściej sprawy o zapłatę wynikające z wszelkiego rodzaju zobowiązań, jak również z tytułu odszkodowań. Prowadzenie spraw o zapłatę obejmuje sporządzanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie propozycji ugodowych, pozwów oraz innych pism procesowych, a po otrzymaniu tytułu wykonawczego skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. W katalogu spraw cywilnych znajdują się także sprawy spadkowe, w szczególności stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie zachowku oraz sprawy związane z własnością nieruchomości, takie jak zniesienie współwłasności, sprawy o zasiedzenie, sprawy o ustanowienie służebności, czy sprawy związane z ochroną własności. Jest to również bieżąca obsługa prawna obejmująca m.in. sporządzanie, opiniowanie i weryfikację umów zawieranych w ramach prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej, np. umów sprzedaży, dostawy, zlecenia, pożyczek, o dzieło.
 

Prawo i postępowanie administracyjne:
Zakresem usług objęta jest pomoc w przygotowaniu wniosków w celu załatwienia sprawy w organie administracji (np. pozwolenia na budowę, sprawy związane z użytkowaniem wieczystym, nieruchomościami), a także odwołań od decyzji administracyjnych oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 

Sprawy rodzinne (rozwód, separacja, alimenty):
Sprawy mieszczące się w tej kategorii to sprawy rozwodowe, o separację, sprawy ze stosunków majątkowych między małżonkami, np. sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, sprawy o podział majątku. Zakresem usług objęte są także sprawy o alimenty na rzecz małoletnich dzieci oraz na rzecz małżonków, sprawy związane z władzą rodzicielską, np. sprawy o pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej.
 

Sprawy pracownicze:
Ta kategoria spraw obejmuje dochodzenie roszczeń związanych z bezpodstawnym zwolnieniem z pracy oraz roszczeń związanych z odzyskaniem zaległego wynagrodzenia. W tej kategorii mieszczą się również usługi obejmujące przygotowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, a także umów o zakazie konkurencji, tworzenie projektów regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszy świadczeń socjalnych. Zakres usług obejmuje również pomoc w bieżących problemów z zakresu prawa pracy.

Nazwa obiektu: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CHMIELEWSKA JOANNA
Branża: Radcy Prawni
Województwo: mazowieckie
Adres: Ul. 11 Listopada 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel: 697 393 403
W razie kontaktu powołaj się na wpis w ksiazka-internetowa.pl
Strona www: http://www.jchmielewska.pl
E-mail: biuro@jchmielewska.pl

Słowa kluczowe: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CHMIELEWSKA JOANNA MIŃSK MAZOWIECKI , radca prawny Mińsk Mazowiecki , kancelaria radcy prawnego Mińsk Mazowiecki , prawnik Mińsk Mazowiecki , doradztwo prawne Mińsk Mazowiecki , prawo cywilne Mińsk Mazowiecki , prawo administracyjne Mińsk Mazowiecki ,

Wpisz adres startowy (skąd wyruszasz), aby pokazać trasę dojazdu do firmy:

Galeria