Koło Łowieckie nr 4 "Słonka" w Byczynie

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki > opolskie > Koło Łowieckie nr 4 "Słonka" w Byczynie

Koło Łowieckie nr 4 "Słonka" w Byczynie

Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki hodowlano – łowieckiej , a także propagowanie stylu życia w zgodzie z naturą.

 

OBSZARY DZIAŁANIA KOŁA:

 

- kultywowanie etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich;

- prowadzenie gospodarki hodowlano – łowieckiej;

- gospodarowanie populacjami zwierzyny łownej;

- ochrona zwierzyny w jej naturalnym środowisku;

- ochrona przyrody i jej ekosystemów;

- popularyzacja wiedzy łowieckiej w społeczeństwie;

- edukacja społeczna młodzieży i dorosłych w obszarze:

 

•ekologii, ochrony środowiska naturalnego;

•racjonalnego korzystania z dóbr naturalnych lasów i otaczającej przyrody;

•współdziałania człowieka w ochronie i dokarmianiu zwierzyny;

•elementarnych zasad zachowania w lesie, ochrony ppoż.;

•poczucia odpowiedzialności człowieka za przyrodę, jej poszanowanie;

•promowania aktywnego wypoczynku na łonie natury;

•przeciwdziałaniu kłusownictwu, zanieczyszczeniu środowiska;

 

- promocja zdrowego stylu życia poprzez uprawianie myślistwa;

- integracja środowiska myśliwych i sympatyków Koła;

- budowanie więzi myśliwych z administracją leśną, społecznością lokalną;

- dbanie o wizerunek Koła, dobre imię łowiectwa polskiego i zrzeszenia

Słowa kluczowe: Koło Łowieckie nr 4 Słonka w Byczynie , koło łowieckie w Byczynie , koło łowieckie Słonka Byczyna , Słonka w Byczynie , koło łowieckie nr 4 w Byczynie , łowiectwo Byczyna , ochrona przyrody Byczyna , ochrona zwierząt Byczyna , przeciwdziałaniu kłusownictwu Byczyna ,