Koło Łowieckie PRZEPIÓRKA Kamienna Góra

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki > opolskie > Koło Łowieckie PRZEPIÓRKA Kamienna Góra

Koło Łowieckie PRZEPIÓRKA Kamienna Góra

Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki hodowlano – łowieckiej , a także propagowanie stylu życia w zgodzie z naturą.

 
OBSZARY DZIAŁANIA KOŁA:
- kultywowanie etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich;

- prowadzenie gospodarki hodowlano – łowieckiej;

- gospodarowanie populacjami zwierzyny łownej;

- ochrona zwierzyny w jej naturalnym środowisku;

- ochrona przyrody i jej ekosystemów;

- popularyzacja wiedzy łowieckiej w społeczeństwie;

- edukacja społeczna młodzieży i dorosłych w obszarze:


• ekologii, ochrony środowiska naturalnego;

• racjonalnego korzystania z dóbr naturalnych lasów i otaczającej przyrody;

• współdziałania człowieka w ochronie i dokarmianiu zwierzyny;

• elementarnych zasad zachowania w lesie, ochrony ppoż.;

• poczucia odpowiedzialności człowieka za przyrodę, jej poszanowanie;

• promowania aktywnego wypoczynku na łonie natury;

• przeciwdziałaniu kłusownictwu, zanieczyszczeniu środowiska;

 
- promocja zdrowego stylu życia poprzez uprawianie myślistwa;

- integracja środowiska myśliwych i sympatyków Koła;

- budowanie więzi myśliwych z administracją leśną, społecznością lokalną;

- dbanie o wizerunek Koła, dobre imię łowiectwa polskiego i zrzeszenia.

Słowa kluczowe: Koło Łowieckie Przepiórka Kamienna Góra , koło Przepiórka Kamienna Góra , koło łowieckie Kamienna Góra , ochrona zwierzyny Kamienna Góra , gospodarka hodowlano-łowieckiej Kamienna Góra , przeciwdziałaniu kłusownictwu Kamienna Góra , ochrona środowiska Kamienna Góra ,