Ochotnicza Straż Pożarna w Szropach
Ochotnicza Straż Pożarna w Szropach

Misja:

 

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

 

2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

 

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

 

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

 

5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

 

6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Słowa kluczowe: Ochotnicza Straż Pożarna w Szropach , straż pożarna Szropy , zapobieganie pożarom Szropy , akcje ratownicze Szropy , zagrożenie ekologiczne Szropy , ochrona środowiska Szropy , działalność kulturalno-oświatowa Szropy , ratownictwo Szropy ,