Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Lublin

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki > lubelskie > Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Lublin

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Lublin

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego Jesteśmy oddziałem wojewódzkim Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Działamy na podstawie ustawy "Prawo o stowarzyszeniach", "Ustawa o ochronie przeciwpożarowej" oraz na podstawie Statutu Związku OSP RP.

 

Pomagamy jednostkom OSP z terenu województwa lubelskiego w zakresie działalności statutowej i finansowej. Organizujemy szkolenia i instruktarze dla strażaków - ochotników z Ochotniczych Straży Pożarnych. Poprzez współdziałanie z różnymi instytucjami zdobywamy środki finansowe pomocne w realizacji wyposażenia jednostek OSP.

 

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie zakupu i sprzedaży:

  • umundurowania galowego,
  • operacyjno - bojowego,
  • samochodów pożarniczych,
  • sprzętu przeciwpożarowego,
  • uzbrojenia osobistego strażaka i innego sprzętu pomocniczego do działań operacyjno - technicznych,
  • zagrożeń i klęsk żywiołowych.

 

Prowadzimy także działalność prewencyjno - szkoleniową wśród dzieci i młodzieży.

 

Na terenie województwa lubelskiego w strukturach Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP działa:

 ▪ 20 Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP;

 ▪ 167 oddziałów gminnych, 3 oddziały miejskie, 23 oddziały miejsko - gminne;

 ▪ 1756 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 287 jednostek OSP w KSRG;

 ▪ 59016 strażaków - ochotników, w tym 44558 strażaków czynnych tj. biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych;

 ▪ 395 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, dziewczęcych i chłopięcych, liczących 4469 członków;

 ▪ 38 Kobiecych Drużyn Pożarniczych, liczących 390 członkiń;

 ▪ 45 orkiestr dętych, liczących 1575 członków.

Słowa kluczowe: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego , Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego , Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Lublin , Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie , Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Lublin ,