Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Oświata > warmińsko-mazurskie > Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone

Nasz Ośrodek powstał w styczniu 1953 roku. Przyjmujemy do szkoły dzieci i młodzież niesłyszącą, słabo słyszącą i niepełnosprawną intelektualnie (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i umiarkowanym), w wieku od 6 roku życia i młodzież do 24 lat.


Ośrodek zapewnia:

  • naukę mowy w dwóch pracowniach logopedycznych,
  • pracę na najwyższej klasy sprzęcie do nauki mowy i korekcji słuchu,
  • stałą opiekę medyczną, rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną,
  • wsparcie doradcy zawodowego, dodatkowe kursy i szkolenia,
  • co pół roku stypendia dyrektora za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
  • bezpłatny internat i możliwość zwolnienia z opłat za wyżywienie,
  • co miesiąc stypendium przyznawane przez Fundację "Olecko bez Barier".


Placówka zapewnia całodobową opiekę w internacie.


Uczniowie biorą udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych:

  • rekreacyjno- sportowych,
  • manualnych i społeczno- użytecznych,
  • organizowane są imprezy, wycieczki, konkursy.

Nazwa obiektu: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone
Branża: Oświata, Szkoły Publiczne
Województwo: warmińsko-mazurskie
Adres: ul. Słowiańska 2
19-400 Olecko
Tel: 87 520 30 62
W razie kontaktu powołaj się na wpis w ksiazka-internetowa.pl
Fax: 87 520 30 63
Strona www: http://www.oswg.olecko.pl
E-mail: osw_gluchych_olecko@poczta.fm

Słowa kluczowe: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone Olecko , Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych imienia Świętego Filipa Smaldone w Olecku , Ośrodek dla Dzieci Głuchych Olecko , Specjalna Szkoła Podstawowa nr 5 Olecko , Specjalne Gimnazjum nr 3 Olecko , Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Olecko , Specjalna Szkoła Branżowa nr 3 Olecko , Specjalna Szkoła Policealna nr 3 Olecko , technik usług kosmetycznych Olecko , pracownik pomocniczy usług hotelowych Olecko , kucharz Olecko , ogrodnik Olecko , technik informatyk Olecko , szkoła dla dzieci głuchych Olecko , nauka zawodu dla dzieci głuchych Olecko , przysposobienie zawodowe dzieci głuchych Olecko ,

Wpisz adres startowy (skąd wyruszasz), aby pokazać trasę dojazdu do firmy:

Galeria