Politechnika Łódzka
Politechnika Łódzka

Historia uczelni:

Powstanie Politechniki nierozerwalnie łączy się z historią i rozwojem przemysłowej Łodzi, która dzięki niezwykle szybkiemu rozwojowi przemysłu włókienniczego osiągnęła w drugiej połowie XIX wieku rangę drugiego pod względem liczby ludności miasta w Polsce. Ta sytuacja wymagała wysokokwalifikowanych pracowników, absolwentów wyższych szkół technicznych. Rozpoczęła się długa batalia o utworzenie uczelni technicznej w Łodzi.

Pierwsze działania podjęto po upadku Powstania Styczniowego. Powstał projekt powołania w Łodzi Instytutu Politechnicznego. Sprawę prowadził dyrektor główny Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego – Witte. Zajęcia miały się rozpocząć od 1865 r. Na rzecz przyszłej uczelni przekazano tereny, rozstrzygnięto konkurs na budowę gmachu, wynajęto tymczasowe pomieszczenia, pozyskano kadrę profesorską. Zaawansowane były prace związane z wyposażeniem Instytutu w urządzenia, aparaturę i literaturę. Powstał projekt Ustawy Instytutu, której ostateczna wersja w dniu 13 lipca 1866 r. została przesłana do zatwierdzenia cesarzowi Aleksandrowi II. Niestety, car nie zgodził się na utworzenie Instytutu Politechnicznego.

Słowa kluczowe: Politechnika Łódź , Uczelnia Łódź , Studia Łódź , Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Łódź , Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Łódź , Wydział Budownictwa Łódź , Wydział Fizyki Technicznej Łódź , Wydział Informatyyki i Matematyki Stosowanej Łódź , Wydział Organizacji i Zarządzania Łódź , Wydział Organizacji i Zarządzania Łódź , Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ,