Fundacja POMOCNA DŁOŃ Iwona Olimpia Kaniewska

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Fundacje, Spółdzielnie Socjalne > dolnośląskie > Fundacja POMOCNA DŁOŃ Iwona Olimpia Kaniewska

Fundacja POMOCNA DŁOŃ Iwona Olimpia Kaniewska

Fundacja Pomocna Dłoń w Boguszowie-Gorcach.


Bazując na własnych doświadczeniach, jak również wiedzy o potrzebach i trudnościach w życiu codziennym ludzi niepełnosprawnych, założyłam fundację, która bezpośrednio pomaga osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, jak również innym osobom, potrzebującym pomocy.


Udzielanie bezpośrednich indywidualnych informacji i pomocy w celu poprawienia sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej i jej rodziny poprzez ułatwienie skorzystania z programów celowych PFRON i PCPR oraz refundacji z NFZ, pomocy socjalnej, jak również upowszechnienie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności przyniosło skutek.


- pomoc osobom niepełnosprawnym w organizowaniu i dostarczaniu wszelkich informacji z zakresu uprawnień, edukacji, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny,

- poradnictwo i pomoc w zakresie korzystania z programów celowych,

- poradnictwo i pomoc w zakresie uzyskiwania rent, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, poszukiwanie pomocy socjalnej,

- wspieranie intelektualne i organizacyjne osób mających problemy z poruszaniem się, ułatwienie im życia i funkcjonowania,

- pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez dążenie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,

- przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca,

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans w społeczeństwie,

- prowadzenie darmowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA NAS KRS 0000xxxx

Słowa kluczowe: Fundacja POMOCNA DŁOŃ Iwona Olimpia Kaniewska Boguszów-Gorce , fundacja Boguszów , pomoc niepełnosprawnym Gorce , fundacje charytatywne instytucje Gorce , instytucje charytatywne Gorce , organizacje charytatywne Gorce , fundacja pomocna dłoń Gorce , fundacja dolnośląskie , pomoc niepełnosprawnym dolnośląskie , fundacje charytatywne instytucje dolnośląskie , instytucje charytatywne dolnośląskie , organizacje charytatywne dolnośląskie , fundacja pomocna dłoń dolnośląskie ,