Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Wyższe Szkoły > zachodniopomorskie > Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

O uczelni:


Akademia Lekarska w Szczecinie powołana została do życia 20 marca 1948 roku i była trzecią uczelnią wyższą w Szczecinie. Wówczas uruchomiono tylko czwarty rok studiów, na który zgłosiło się 60 kandydatów - wielu późniejszych wybitnych naukowców i dydaktyków. 


W 1992 roku uczelnia otrzymała nazwę: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie. W sierpniu 2010 roku stała się Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie.


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada 4 wydziały: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. 
Oferuje 12 kierunków studiów oraz 3 specjalności.


Prowadzi jednolite studia magisterskie oraz dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.


Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 620 pracowników,  w tym 62 profesorów i 83 doktorów habilitowanych.

Słowa kluczowe: Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin , Szkoły Wyższe Szczecin , Uniwersytet Medyczny Szczecin , Wydział Lekarski Szczecin , Wydział Stomatologiczny Szczecin , Wydział Lekarsko Stomatologiczny Szczecin , Biotechnologia Szczecin , Medycyna Laboratoryjna Szczecin , Dietetyka Szczecin , Fizjoterapia Szczecin , Ratownictwo Medyczne Szczecin , Kosmetologia Szczecin , Położnictwo Szczecin , Szkolenie Podyplomowe Położnych Szczecin , Szkolenie Podyplomowe Lekarzy Szczecin ,