Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o.Pultusk

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Zakłady Komunalne > mazowieckie > Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o.Pultusk

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o.Pultusk

Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest kontynuatorem Zakładu Usług Komunalnych w Pułtusku. Stosowną uchwałę o powołaniu PPUK Sp. z o.o. podjęła Rada Miejska w Pułtusku w 2007 roku. Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jest jednoosobową Spółką Miasta Pułtusk. Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Prawa Handlowego.

Organami Spółki są: * Zarząd Spółki - dwie osoby, * Rada Nadzorcza - trzy osoby, * Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Pułtuska.

Podstawowym celem Spółki jest bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Pułtuska i okolicznych gmin w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Przedsiębiorstwo współpracuje z jednostkami samorządowymi, instytucjami, a także prywatnymi zleceniodawcami w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki i dalszego zagospodarowania surowców wtórnych, letniego i zimowego oczyszczania terenów użyteczności publicznej i usług porządkowych. Zajmuje się także bieżącym utrzymaniem gminnych dróg i chodników oraz ich budową i remontami. Zawsze staramy się identyfikować z potrzebami naszych klientów w dziedzinie gospodarki odpadami, aby w pełni zaspokajać oczekiwania naszych kontrahentów. Naszą ambicją jest pracować tak, aby jak najlepiej chronić środowisko naturalne. Dlatego stale unowocześniamy posiadany sprzęt i wprowadzamy nowe technologie. Dbamy, by miasto turystyczne, jakim jest Pułtusk, było wizytówką ekologicznej Polski.

Godziny otwarcia:

pon-xxx

Słowa kluczowe: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o.Pultusk,gospodarka odpadami pułtusk,surowce wtórne pultusk,odśnierzanie pułtusk,