Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek Domaniewice

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Przedszkola Niepubliczne > łódzkie > Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek Domaniewice

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek Domaniewice

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża im. s. Antonietty Farani Domaniewice

 

Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

 

Przedszkole realizuje zadania wychowawcze zgodnie z zasadami i wartościami chrześcijańskimi, z uwzględnieniem wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych:

- kształtuje właściwy obraz Boga,

- uwrażliwia na miłość Boga objawioną w Męce Chrystusa, na Jego dobroć, miłosierdzie i przebaczenie,

- wychowuje do miłości Boga i Matki Najświętszej,

- wdraża óo codziennej modlitwy i czynnego uczestnictwa we Mszy Św.,

- pomaga odkrywać siebie, drugiego człowieka i otaczający świat jak dar od Boga,

- wyrabia szacunek wobec siebie i drugiego człowieka,

- pomaga w rozwoju psycho - fizyczno - duchowym,

- uczy miłości do Ojczyzny,

- umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej,

- pomaga poznawać tradycje związane z kościelnymi uroczystościami i świętami oraz świętami narodowymi,

- pomaga odkrywać istnienie i piękno innych narodów.

 

Cele i zadania przedszkola:

1)wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,

2)sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji umożliwiającej dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej,

3)troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,

4)rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,

5)przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.

Słowa kluczowe: Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek świętego Pawła od Krzyża imienia s. Antonietty Farani Domaniewice , Przedszkole Niepubliczne Domaniewice , Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek świętego Pawła od Krzyża Domaniewice , Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek świętego Pawła od Krzyża Domaniewice , Przedszkole Zgromadzenia Domaniewice , Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Domaniewice , wychowanie przedszkolne Domaniewice , placówki niepubliczne Domaniewice , placówki katolickie Domaniewice , placówka katolicka Domaniewice , placówka edukacyjna Domaniewice , placówka edukacyjno-opiekuńcza Domaniewice , opieka nad dziećmi Domaniewice , katolickie przedszkole Domaniewice, prorodzinne przedszkole Domaniewice ,