Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek Bielawa

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Kościoły, Organizacje Kościelne > dolnośląskie > Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek Bielawa

Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek Bielawa

Informacje ogólne

Specjalny Ośrodek Wychowawczy jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek. Organem nadrzędnym jest Zgromadzenie Sióstr Augustianek z siedzibą władz Generalnych w Krakowie przy ul. Skałecznej 12.

Przebywającym u nas dzieciom zapewniamy miłą i rodzinną atmosferę, spersonalizowane podejście do każdego wychowanka pracując wg Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET). Stwarzamy warunki właściwego rozwoju, nauki oraz dbamy o wszechstronny rozwój psychofizyczny dziecka.

Słowa kluczowe: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Prowadzony Przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek Bielawa , Osrodek Wychowawczy Bielawa , Ośrodek Rehabilitacyjny Bielawa , Rehabilitacja Bielawy , Szkoła Specjalna Bielawy , Ośrodek Rehabilitacyjny Bielawy , Ośrodek Dla Dzieci Niepełnosprawnych Bielawy ,