Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Sport, Rekreacja > mazowieckie > Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Środowiskowo Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu

 

Celem niniejszego Stowarzyszenia jest: organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodzie, programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne, działalność na rzecz ochrony środowiska wodnego, a także propagowanie kultury fizycznej, a w szczególności pływania wśród mieszkańców miasta Radomia.

 

Osiągnięcie zaplanowanych celów przewidziane jest m.in. poprzez: organizowanie i szkolenie wodnej służby ratowniczej w środowiskach, w których działają członkowie Środowiskowo-Lekarskiego WOPR w Radomiu, realizację zadań zleconych przez organa administracji samorządowej, w zakresie bezpieczeństwa na wodach oraz ochrony środowiska wodnego, udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, prowadzenie różnego typu szkoleń, realizowanie prelekcji w szkołach, nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków, popularyzowanie celów statutowych, świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego, prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami.

5 lutego 2010 roku  Środowiskowo – Lekarskie WOPR   uzyskało status  Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcamy:  członków, sympatyków  i inne osoby które chciałyby wesprzeć działalność  stowarzyszenia do przekazania 1 % podatku na naszą organizację.

 

22 CZERWCA 2010 roku Wojewoda Mazowiecki  wydał decyzję nr WBZK..V8018-4/2/6/10 ,  która zatwierdza program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez podmiot:  Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  w Radomiu.

 

Decyzją nr. 14/2013  z dnia 13 czerwca 2013 roku na podstawie art.12 ust 1,2 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku ( o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ) DU nr 208 poz 1240 , Minister Spraw Wewnętrznych wyraził zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Środowiskowo – Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu.

 

Procedura przekazania 1% podatku wymaga wpisania w rozliczeniu PIT nazwy stowarzyszenia oraz numer KRS tj. 0000153380

 

Słowa kluczowe: Środowiskowo Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu , Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu , ratownictwo Radom , bezpieczeństwo Radom , ochrony środowiska wodnego Radom , propagowanie kultury fizycznej Radom , kursy pływackie Radom , szkolenia Radom , pomoc przedlekarska Radom , pierwsza pomoc Radom , turystyka wodna Radom , jazda na bananie Radom , nauka pływania Radom , obozy i kolonie na Mazurach , obozy i kolonie w Górach , organizacja eventów Radom , rehabilitacja wodna Radom , rehabilitacja Radom ,