Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową Pomóż Dziecku Wyzdrowieć Gdańsk

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki > pomorskie > Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową Pomóż Dziecku Wyzdrowieć Gdańsk

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową Pomóż Dziecku Wyzdrowieć Gdańsk

Jesteśmy stowarzyszeniem, którego głównym celem jest organizowanie i udzielanie wsparcia finansowego dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową, ich rodzin oraz opiekujących się nimi placówek medycznych. Nie zatrudniamy pracowników etatowych, a naszą działalność opieramy na zaangażowaniu naszych członków: lekarzy z Oddziału Chemioterapii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz osób, którym nie jest obojętny los dzieci które trafiły na ten oddział.

 

Obecnie najważniejszym zadaniem jest stworzenie naszym dzieciom godnych warunków leczenia. Dotychczas oddział Chemioterapii Dziecięcej znajdował się w wyeksploatowanym starym budynku. Dzięki staraniom wielu osób, a głównie dzięki ofiarności darczyńców, w czerwcu 2005 r. z ostał otwarty nowy budynek. Jednakże ze względu na ograniczone możliwości finansowe i rosnącą - niestety - liczbę pacjentów budynek ten i tak nie będzie w stanie zapewnić im wystarczającej ilości miejsc. Chcemy zebrać środki, które pozwolą na jego powiększenie i wyposażenie.

Słowa kluczowe: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową Pomóż Dziecku Wyzdrowieć Gdańsk , stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom Gdańsk , stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom z chorobą nowotworową Gdańsk , pomoc dzieciom z chorobą nowotworową Gdańsk , Pomóż Dziecku Wyzdrowieć Gdańsk , chemioterapia dziecięca Gdańsk , opieka nad dziećmi Gdańsk ,