Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów MAŁY KSIĄŻĘ

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki > opolskie > Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów MAŁY KSIĄŻĘ

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów MAŁY KSIĄŻĘ

Misja:
- Wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz rodzinom, opiekunom i specjalistom.
- Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, opieki i edukacji osób autystycznych.
- Prowadzenie rejestru osób z autyzmem oraz banku danych na temat autyzmu.
- Popularyzowanie problemu.
- Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera.


Prowadzone działania:
Wszelka pomoc autystom i ich rodzinom.


Obszary działań:
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:
- Działalność charytatywna.
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.


Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy:
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.


Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym:
- odbiorcy: osoby niepracujące.


Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji:
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem.


Nauka, kultura, ekologia:
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.


Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna:
- Promocja i organizacja wolontariatu.


KRS 0000339465

Nazwa obiektu: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów MAŁY KSIĄŻĘ
Branża: Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
Województwo: opolskie
Adres: Ul. Piastowska 19
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel: 607 111 280
W razie kontaktu powołaj się na wpis w ksiazka-internetowa.pl
Fax: 77 480 13 82
Strona www: http://www.stowarzyszeniemalyksiaze.eu
E-mail: stowarzyszenie.rodzin@gmail.com

Słowa kluczowe: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książę w Kędzierzynie Koźlu , Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów w Kędzierzynie Koźlu , Stowarzyszenie Mały Książę w Kędzierzynie Koźlu , autyści Kędzierzyn Koźle , mały książę Kędzierzyn Koźle , stowarzyszenie autystów w Kędzierzynie Koźlu , zespól Aspergera Kędzierzyn Koźle ,

Wpisz adres startowy (skąd wyruszasz), aby pokazać trasę dojazdu do firmy: