Stowarzyszenie Serce Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Poszkodowanej w Wypadkach Drogowych Zarząd Główny Szczecin

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki > pomorskie > Stowarzyszenie Serce Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Poszkodowanej w Wypadkach Drogowych Zarząd Główny Szczecin

Stowarzyszenie Serce Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Poszkodowanej w Wypadkach Drogowych Zarząd Główny Szczecin

Stowarzyszenie zajmuje się działalnością rehabilitacyjno - leczniczą na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski. Celem jest otoczenie podopiecznych efektywną pomocą i opieką, a przede wszystkim ułatwieniem ich integracji ze społeczeństwem oraz wspieranie w rehabilitacji i dostępie do lekarzy specjalistów. Działania rehabilitacyjne przyczyniły się do podniesienia jakości życia, zdrowia i sprawności psycho - motorycznej. Swoją opieką otaczamy osoby niepełnosprawne w różnym stopniu niepełnosprawności. Zrzeszeni są oni u nas i w oddziałach terenowych województwa zachodniopomorskiego.

 

Do corocznych zadań realizowanych przez nasze Stowarzyszenie należą:

 

- organizacja turnusów rehabilitacyjnych

- pomoc społeczna

- ochrona zdrowia

- imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Mikołajki)

- rehabilitacja społeczna, lecznicza: psycho - motoryczna

- wsparcie rodzin z problemem niepełnosprawności

 

Naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z różną niepełnosprawnością, np.: wadą serca, astmą oskrzelową, wadami wzroku, niepełnosprawnością intelektualną, chorobami układu nerwowego, otyłością, zmniejszoną sprawnością ruchową.

 

Słowa kluczowe: Stowarzyszenie Serce Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Poszkodowanej w Wypadkach Drogowych Zarząd Główny Szczecin , rehabilitacja dzieci i młodziezy specjalnej troski Szczecin , turnusy rehabilitacyjne Szczecin , pomoc społeczna Szczecin , ochrona zdrowia Szczecin , imprezy integracyjne Szczecin , rehabilitacja psycho-motoryczna Szczecin , wsparcie rodzin z problemem niepełnosprawności Szczecin , Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Szczecin , Zarząd Główny Szczecin , Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Szczecin ,