Szkoły Sióstr Felicjanek im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej Warszawa

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Szkoły Niepubliczne > mazowieckie > Szkoły Sióstr Felicjanek im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej Warszawa

Szkoły Sióstr Felicjanek im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej Warszawa

SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR FELICJANEK NR 28
im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej


Nasza szkoła przyjmuje dziewczęta i chłopców. W każdej klasie uczy się średnio 24 uczniów. Staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy i formację chrześcijańską.

Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 8:20. Uczniowie i nauczyciele spotykają się na wspólnym 10-minutowym słuchaniu i rozważaniu Słowa Bożego.

Szkoła posiada pracownie przedmiotowe: polonistyczne, dwie pracownie i laboratorium do nauki języków obcych, pracownię matematyczną, geograficzną, biologiczną, plastyczną, muzyczną, pracownię komputerową z połączeniem internetowym, klasy do nauczania początkowego, a także bibliotekę, salę gimnastyczną, boisko i kort tenisowy.


Ponadto uczniowie mogą korzystać z pomocy medycznej, logopedycznej, reedukacyjnej, psychologicznej i pedagogicznej. W szkole działa świetlica, stołówka i sklepik.

PRZEDMIOTY:

Szkoła realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu poszerzony o naukę języka angielskiego od pierwszej klasy i elementy informatyki od IV klasy. W klasach IV-VI część tych zajęć odbywa się w grupach zaawansowania.

Ponadto uczniowie klas nauczania zintegrowanego mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, w której nauczyciel-wychowawca sprawuje opiekę nad dziećmi do godz. 17:00.

KONSULTACJE:
Konsultacje są to pozalekcyjne spotkania ucznia z nauczycielem, których celem jest umożliwienie uczniowi wyrównania zaległości.


GIMNAZJUM SIÓSTR FELICJANEK NR 4
im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej

PRZEDMIOTY:
Szkoła realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu poszerzony o edukację filozoficzną, wiedzę o kulturze i lekcje tańca. Część zajęć (np. nauka języków obcych) odbywa się z podziałem na grupy.

W szkole obowiązkowa jest nauka dwóch języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego lub francuskiego.

Nauka w szkole odbywa się w klasach profilowanych, w których – oprócz obowiązkowego programu kształcenia ogólnego – realizowana jest dodatkowa oferta dydaktyczna związana z ukierunkowaniem klasy.

Słowa kluczowe: Szkoły Sióstr Felicjanek Truszkowskiej Warszawa , szkoły niepubliczne Warszawa , siostry felicjanki Warszawa , szkoła podstawowa Warszawa , Szkoły Sióstr Felicjanek Warszawa , Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 Warszawa , Gimnazjum Sióstr Felicjanek nr 4 Warszawa ,