Wodociągi Rewal Sp. z o.o. Pobierowo
Wodociągi Rewal Sp. z o.o. Pobierowo

Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług w zakresie:

• poboru, uzdatniania i dostarczania wody, • odprowadzania i oczyszczania ścieków, • robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, • robót związanych z budową obiektów inżynierii wodnej, • wykonywania instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, • wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

Czynne: xxxx

Słowa kluczowe: Wodociągi Rewal Sp. z o.o. Pobierowo , oczyszczanie ścieków rewal , wodociagi rewal , wodociągi pobierowo ,