Wycena nieruchomości Ewa Maraszkiewicz Radom

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Rzeczoznawcy > mazowieckie > Wycena nieruchomości Ewa Maraszkiewicz Radom

Wycena nieruchomości Ewa Maraszkiewicz Radom

Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Potrzeby naszych klientów realizujemy dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu popartym własnymi analizami monitorowanego rynku nieruchomości.


Sporządzamy operaty szacunkowe wyceny nieruchomości różnych rodzajów, tj.:
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 • nieruchomości budynkowych,
 • nieruchomości lokalowych,

 
o różnym przeznaczeniu, w tym:
 • nieruchomości mieszkaniowe,
 • nieruchomości komercyjne,
 • nieruchomości przemysłowe,
 • nieruchomości rolne,
 • nieruchomości innego przeznaczenia.
 

Wyceny sporządzane są dla różnych celów:
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • określenia ceny kupna-sprzedaży,
 • celów podatkowych,
 • celów księgowych,
 • podziału majątku,
 • określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu,
 • określanie wartości dla odszkodowań przy wywłaszczeniach i szacowanie szkód powstałych wskutek zdarzeń lub klęsk żywiołowych,
 • szacowanie wartości dla odszkodowań przy wywłaszczeniach,
 • szacowanie odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej,
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych.

 
Świadczymy usługi dla potrzeb:
 • osób fizycznych;
 • deweloperów;
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielni mieszkaniowych;
 • przedsiębiorstw;
 • instytucji finansowych;
 • urzędów skarbowych.

Słowa kluczowe: Wycena nieruchomości Ewa Maraszkiewicz Radom , wycena nieruchomości Radom , biuro wyceny nieruchomości Radom , kancelaria wyceny nieruchomości Radom , rzeczoznawca Radom , rzeczoznawca majątkowy Radom , szacowanie nieruchomości Radom , ekspertyzy majątkowe Radom , wycena nieruchomości Kozienice , biuro wyceny nieruchomości Kozienice , rzeczoznawca Kozienice , rzeczoznawca majątkowy Kozienice , szacowanie nieruchomości Kozienice , ekspertyzy majątkowe Kozienice , wycena nieruchomości Przysucha , biuro wyceny nieruchomości Przysucha , rzeczoznawca Przysucha , rzeczoznawca majątkowy Przysucha , wycena nieruchomości Białobrzegi , rzeczoznawca Białobrzegi , rzeczoznawca majątkowy Białobrzegi , wycena Radom , operat szacunkowy Radom ,