WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRYFICE

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Wyższe Szkoły > zachodniopomorskie > WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRYFICE

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRYFICE

Czy warto studiować na Wydziale Przedsiębiorczości w Gryficach? T A K !

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu jest:

◦uczelnią niepaństwową działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

◦uczelnią autonomiczną w definiowaniu swojej misji, celów i priorytetów działania,

◦uczelnią posiadającą status wolnej instytucji, co wyraża się w wolności badań naukowych i wolności nauczania,

◦instytucją opartą na systemie wartości humanistycznych, kształcącą w duchu poszanowania człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i kraju,

◦uczelnią o orientacji europejskiej i szerokich kontaktach międzynarodowych,

◦uczelnią przyjazną studentom niepełnosprawnym.  

 

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach posiada pozytywną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 

Studentom zapewnia:

◦miłą i przyjazną atmosferę,

◦wszechstronne wykształcenie na wybranych kierunkach,

◦możliwość opłaty czesnego w systemie ratalnym,

◦wiele możliwości na przyszłość.

Nazwa obiektu: WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRYFICE
Branża: Wyższe Szkoły
Województwo: zachodniopomorskie
Adres: Ul. Piłsudskiego 34
72-300 Gryfice
Tel: (91) 387 70 98
W razie kontaktu powołaj się na wpis w ksiazka-internetowa.pl
Fax: (91) 387 70 98
Strona www: http://www.zpsb.gryfice.edu.pl
E-mail: zpsb@zpsb.gryfice.edu.pl

Słowa kluczowe: WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GRYFICACH , szkoła niepubliczna , studia stacjonarne , studia niestacjonarne , wydział przedsiębiorczości , uczelnia , ekonomia , pedagogika , studia ekonomia , studia pedagogika , studia podyplomowe , studia dwusemestralne , szkoła niepubliczna Gryfice , studia stacjonarne Gryfice , studia niestacjonarne Gryfice , wydział przedsiębiorczości Gryfice , uczelnia Gryfice , ekonomia Gryfice , pedagogika Gryfice , studia ekonomia Gryfice , studia pedagogika Gryfice , studia podyplomowe Gryfice , studia dwusemestralne Gryfice , zachodniopomorska szkoła biznesu w Szczecinie ,

Wpisz adres startowy (skąd wyruszasz), aby pokazać trasę dojazdu do firmy:

Wymagane posiadanie Flash playera w wersji 8+.
Galeria