Województwo dolnośląskie, Biblioteki Księgarnie Antykwariaty