Województwo dolnośląskie, Domy Opieki

Dom Pomocy Społecznej w Nieletnie jest zamieszkiwany przez osoby niepełnosprawne intelektualnie z różnym stopniem niepełnosprawności począwszy od osób z pogranicza normy intelektualnej do...
Dom opieki prowadzimy od 2004 roku. Obiekt posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, szerokie korytarze , system wentylacyjny , alarmowo- p/pożarowy. Jesteśmy przygotowani na pacjentów...
Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy
"Dom nad Zalewem" działa i funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z 2001 r. z późniejszymi zmianami. Nasz Dom zapewnia całodobową opiekę pielęgniarsko - opiekuńczą i wspomagającą...

1