Województwo dolnośląskie, Kontenery Mieszkalne Szatnie Magazyny