Województwo dolnośląskie, Prace Wodne, Melioracyjne