Województwo dolnośląskie, Schroniska Młodzieżowe, Internaty