Województwo dolnośląskie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego  zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”...
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Nadzieja" w Legnicy jest grupą ludzi niepełnosprawnych i pełnosprawnych, która postanowiła wspólnie pokonywać smutki i radości...
Od 1993 roku Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „OSTOJA” prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin. Z roku na rok stopniowo rozszerzaliśmy...
ul. Targowa 4 59-550 Wojcieszów
75 7*** 00
Nasze działania: 1. wspieranie finansowe dla wychowanków domu dziecka w zakresie: pozyskiwanie mieszkań, remonty, pomoc materialna w trudnej sytuacji życiowej (zapomogi) dla wychowanków...
Stowarzyszenie od trzech lat prowadzi w Nowej Rudzie - Słupcu spotkania w ramach KLUBU PRZYJACIÓŁ "NASZA NADZIEJA". Spotykamy się w klubie dwa razy w tygodniu, a nasi podopieczni bardzo aktywnie...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Celami Stowarzyszenia są:   1/ działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji oraz stymulowanie ich aktywności w życiu społecznym; 2/ wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ...
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Zarząd Międzywojewódzki "ŚLĄSK" Legnica.   1. Federacja reprezentuje interesy zawodowe związków...
Klub Sportów Balonowych Stowarzyszenie Sportowe Wrocław   Oferujemy: - szkolenia pilotów, - loty widokowe, - loty reklamowe, - loty pasażerskie.   Ponadto organizujemy szkolenia...

1 2 3 »