Województwo dolnośląskie, Szkoły Publiczne

Placówki:   *ul. Rycerska 13, Tel.: (76) 72 33 114 :   Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalne Gimnazjum Nr 12 Specjalna Szkoła Zawodowa Nr 7   *ul. Tatrzańska 9, Tel.: (76)...
Opis: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym zadaniem Uczelni jest...
O szkole: Mamy przyjemność zaprezentować naszą placówkę, w której kształcą się dzieci i młodzież niepełnosprawne w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz dzieci z autyzmem...
Cieszymy się, że wykazali Państwo zainteresowanie naszą działalnością i zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą działań Stowarzyszenia kierowanych do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie....
Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych kształci w zawodach:   4-letnie Technikum: technik renowacji elementów architektury technik budownictwa technik architektury krajobrazu...
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu to placówka nowoczesna, wyróżniająca się jakością kształcenia i wychowania.     Głównym...
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia EDUKATOR w Polanicy-Zdroju
Centrum Kształcenia Ustawicznego jest największą w województwie placówką specjalizująca się w edukacji dorosłych, dysponuje wykwalifikowaną, wyszkoloną specjalnie do pracy z dorosłymi, kadrą...

1