Województwo dolnośląskie, Terapia Zajęciowa Rehabilitacja