Województwo dolnośląskie, Zakłady Komunalne

ZGiUK w Lubaniu oferuje:- Gospodarka odpadami, w tym: wywożenie odpadów stałych i płynnych z terenów miejskich, wiejskich i posesji,- Zagospodarowanie i utylizacja odpadów w ramach...
Godziny otwarcia: Pon - Czw    7:30-15:40 Pt   7:30-15:00
B.S. Kłodzko Oddział Duszniki-Zdrój: xxxxx Godziny otwarcia: xxxx   Celem działalności Dusznickiego Zakładu Komunalnego w Dusznikach-Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...
W odrębnych trzech umowach pomiędzy PU-PiH "COM-D" a Zarządem Miasta zawartych również na lat 10 powierzono Spółce:   ◦zarząd komunalnymi zasobami lokalowymi, ◦prowadzenie gospodarki...
Przedsiębiorstwo Bim świadczy usługi na terenie Kowar:- wywóz śmieci, - wywóz odpadów, - asenizacja. Godziny otwarcia: pon. - pt.: 7:00 - 15:00
Zakład Oczyszczania Miasta - ZOM: • wywóz nieczystości stałych, • wywóz nieczystości płynnych,• selektywna zbiórka odpadów wtórnych, • utrzymanie...
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓWul. KłodzkaBystrzyca Kłodzkatel. 74 xxxxxxx@xxx.xxxx.pl

1