Województwo kujawsko-pomorskie, Domy Opieki

Dom przeznaczony jest dla 62 osób w podeszłym wieku. Świadczy usługi dla mieszkańców w zakresie opieki, pielęgnacji, rehabilitacji leczniczej i społecznej oraz usługi wspomagające. Opiekę...
DPS to nie tylko „ dach nad głową, strawa, odzież i szczoteczka do zębów, to subtelna sieć wpływów, bodźców i zahamowań… to laboratorium ducha ludzkiego, który...
Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Liczba miejsc: 80 Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca: 3356,43 zł Dyrektor: Alicja Aleksander   Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu...
Dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim od stulecia jest zlokalizowany...
Nasz Dom Pomocy Społecznej jest placówką przeznaczoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Zamieszkują w nim 143 osoby obojga płci. Położony jest w województwie kujawsko-pomorskim,...
Ul. Parkowa 12 86-300 Grudziądz
56 4*** 40
Działalność naszą kierujemy do osób, które ze względu na stan zdrowia i warunki społeczne decydują się na zamieszkanie w naszym Domu. Mieszkańcom naszym zapewniamy:- poszanowanie godności...

1