Województwo kujawsko-pomorskie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

Godziny otwarcia: pon-czw: 08:00-16:00  
nr KRS:0000023475   konto: PKO BP SA I/Oddział BYDGOSZCZ: 72 1020 1462 0000 7502 0154 0624   Sekretariat czynny:   codziennie w godzinach 10:00 do 14:00 we wtorki w godzinach 12:00 do 16:00...
Misja:   Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo i mentalnie. Działalność Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz pomocy...
Ul. Jagiellońska 8 87-300 Brodnica
56 4***343
Misja:   1. Organizowanie różnych form aktywności pedagogicznej. 2. Wspieranie rozwoju bazy oświatowej. 3. Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w tym z rodzin najuboższych....
Misja:Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego i rekreacyjnego ludzi starszych i niepełnosprawnych. Inspirowanie organizacji samorządów mieszkańców,...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Województwa Kujawsko - Pomorskiego Zarząd Wojewódzki   Celem i zadaniem Związku jest ochrona i reprezentowanie interesów...
Dodatkowe kontakty xxxx Do celów Stowarzyszenia należą w szczególności:   1.wspomaganie i wspieranie dostaw towarów i usług dla służb mundurowych, 2.rozwój rynku dostaw...
CEL I ZADANIA ZWIĄZKU:  Związek jest niezależny od administracji rządowej i samorządowej, od partii politycznych, od pracodawców i ich związków oraz od innych organizacji.   Związek...
Towarzystwo realizuje następujące cele:1)      promocja, rozwój praktycznych metod kultywacji drzew (uprawa, ochrona, hodow­la itd.),2)     ...

1 2 »