Województwo kujawsko-pomorskie, Szkoły Publiczne

Początek Szkołom Katolickim w Inowrocławiu dało Gimnazjum, które rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 r. w budynku domu katechetycznego parafii p. w. Imienia NMP. W uroczystej inauguracji...
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Prymus Toruń   W ramach Stowarzyszenia działają: 1. Policealne Studium Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji (ul. xxx, Toruń) technik...

1