Województwo lubuskie, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy