Województwo lubuskie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

Ul. Jagiełły 15 (przy białym kościółku) 66-400 Gorzów Wielkopolski
95 7*** 75
Skupiamy ludzi, którzy zakończyli pracę zawodową. Działamy wielokierunkowo, ale nasze głowne zadania to: - włączanie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego - aktywizację intelektualną,...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Celem Stowarzyszenia jest:   1. zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy...
Cele SEP są następujące: 1) stymulowanie oraz propagowanie rozwoju i wykorzystania elektryki;2) inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich specjalnościach elektryki...
Stowarzyszenie Osób Chorych Na Celiakię I Inne zespoły Złego Wchłaniania powstało w 1994 roku, działa nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego już 20 lat !!! KRS:  xxxxxxxxxx
Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej zrodziła się w 1992 r. Po wielomiesięcznych konsultacjach i działaniach przygotowawczych Komitet Założycielski...
Misja: • Pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza z rodzin niezamożnych, poprzez przyznawanie im stypendiów naukowych, nagród itp. • Poprawa: - zaopatrzenia w pomoce...

1