Województwo łódzkie, Oświata

Organizacja egzaminów po kolejnych etapach kształcenia w Województwach: Łódzkie oraz Świętokrzyskie.

1