Województwo łódzkie, Psycholodzy

ul. Biegańskiego 36 / wejście od ul.Żarnowcowej 91-474 Łódź
605 ***193
Szanowni Państwo! Jesteśmy placówką oświatową działającą na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych (Nr ew. ES VIII 4320-20/p.n./2003), nad której działalnością sprawuje...

1