Województwo łódzkie, Sądy i Trybunały

I Wydział Cywilny * sprawy z zakresu prawa cywilnego. Przewodnicząca - sędzia Anna Jóźwiak. nr tel.: (42) 715 75 80,   II Wydział Karny: * sprawy karne, karne skarbowe, wykroczenia, wykroczenia...
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku. Dochodzenie należności na terenie całej Polski. Poszukiwanie majątku dłużnika w oparciu o produkty informatyczne takie jak Ognivo, dostęp do bazy CEPiK....

1