Województwo łódzkie, Schroniska Młodzieżowe, Internaty