Województwo łódzkie, Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki

Celem naczelnym stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej na zasadzie partnerstwa i równości szans w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.   Podstawowe cele to:  ...
Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego istnieje od 1983 roku, aktywnie uczestniczy w pracach różnych gremiów związkowych i gospodarczych na szczeblu...
Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne, pełnoletnie, mające zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, związane z działalnością w zakresie grzybów uprawnych. Terenem działania...
Celem OSP jest:   1. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności: 1) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami....
Jesteśmy jednostka specjalistyczną, zajmującą się powodziami, wydobyciem oraz poszukiwaniem wszystkiego co jest pod lustrem wody.   Nie bierzemy udziału w gaszeniu pożarów, możemy działać...
Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, poprzez prowadzenie racjonalnej...
Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych w Skierniewicach powstało w 1994 roku z inicjatywy producentów kwiatów cebulowych (ciętych i doniczkowych) oraz cebul, bulw...
Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki w Radomsku jest jednym z najdłużej działających amatorskich zespołów muzycznych na terenie województwa łódzkiego. Początki istnienia zespołu...
MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych...
Cele: • Do osiągnięcia zamierzonych celów zrzeszenia dążyć będzie w szczególności przez: utrwalenie więzi środowiskowej, tradycji, obyczajów handlowych oraz postaw zgodnych...

1 2 »